Historiek

Deurne O.B.,

Het gebeurde op 29 februari 1948

 

Na de H. Mis, opgedragen door pater-dominicaan Van Roey in de kapel van het klooster van de broeders van liefde kwamen een 50-tal oud-leerlingen van het St. Fredegandusinstituut samen. Zij werden er welkom geheten door vader-overste en de broeders leraren en na het welkomstwoord werd er overgegaan tot de stichting van een OUD-LEERLINGENBOND.

Als naam kwam er DOB uit de bus (Deurnese Oud-leerlingen Bond). Deze omvatte drie scholen: St-Fredegandus, St-Jozef en St-Rochus. Na twee korte redevoeringen werd er overgegaan tot verkiezing van een bestuur. Er werd een voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, schrijver, schatbewaarder en een proost verkozen. Er werden ook afgevaardigden aangesteld voor muziek en voor "Sport en Ontspanning". Voor deze laatste werden het de heren Constant Stessen en de heer Staf Timmermans.

Na en dankwoord van de voorzitter en vader-overste volgde er nog een kleine receptie. Er werd ook nog een toneelafdeling opgericht en dit met groot succes, en zelfs een orkest.

Tenslotte werd de afgevaardigde "Sport-en-Ontspanning" gevraagd een voetbalploeg op te richten. Men kwam helaas tot de vaststelling dat er onmogelijk een ploeg kon gevonden worden tussen de oud-leerlingen, daarom werd er naarstig gezocht in de klassen van de school en het lukte.

Staf Timmermans begaf zich naar het secretariaat van het Katholiek Sportverbond en men kon starten in de laagste afdeling onder de naam, Deurne OB, dit om geen verwarring te hebben met de toenmalige topploeg D.O.R.

De stichting van de voetbalploeg begon met 0 frank in kas, geen truien, geen ballen en geen terrein.

De schooloverste hielp en onze zorgen waren voorbij.

We konden starten in het seizoen 1948-1949 met de volgende samenstelling :

Doelwachter : Frans Dockx

Backs : René Proost en August Schilders

Halflijn : Etienne Brackeva, Leon Van Braeken en Piet Denie

Voorlijn: Cor Geerts, Herman Pultau, Karel Baeten, André Van de Casteele en Roger Wouters  en reserve : Piet Van de Locht

De thuiswedstrijden werden gepeeld om 10u30 op terrein Rapid in 't Rivierenhof. Tegenstanders waren onder andere : St Willebrordus, Stormvogels, Groenenhoek, Frascati, St Aloyius, Oxaco, Bartholomeus , enz...

Na drie wedstrijden haalde de ploeg slechts één punt, om dan aan een reeks van 21 wedstrijden te beginnen zonder nederlaag en daarbij KAMPIOEN te worden!

Dit verslag komt integraal uit "De Meeuw". In het volgende verslag wordt u uitgelegd hoe ze kampioen speelden.

Deze verslagen zijn opgesteld door

"één van de stichters van onze club" Staf Timmermans.

(walter)