Koninklijke deurne OB
Beobank
Sport Palace
Manna

Voorlopig geen trainingen ivm. COVID-19 virus en de maatregels opgelegd door de regering. Alle wedstrijden voor dit seizoen zijn ook afgelast.

D E U R N E O B 72 J A A R J O N G
Deurne O.B., het gebeurde op 29 februari 1948

Na de H. Mis, opgedragen door pater-dominicaan Van Roey in de kapel van het klooster van de broeders van liefde kwamen een 50-tal oud-leerlingen van het St. Fredegandusinstituut samen. Men werd welkom geheten door vader-overste en er werd overgegaan tot de stichting van een Oud-Leerlingenbond.

Als naam kwam er DOB uit de bus (Deurnese Oud-leerlingen Bond). Deze omvatte drie scholen: St-Fredegandus, St-Jozef en St-Rochus. Er werd een voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, schrijver, schatbewaarder en een proost verkozen. Er werd een toneelafdeling opgericht en zelfs een orkest. Er werden ook afgevaardigden aangesteld voor muziek en voor "Sport en Ontspanning".
Voor deze laatste werden het de heren Constant Stessen en de heer Staf Timmermans. Men startte een voetbalploeg en Staf Timmermans begaf zich naar het secretariaat van het Katholiek Sportverbond en kon starten onder de naam, Deurne OB, dit om geen verwarring te hebben met de toenmalige topploeg D.O.R.

De stichting van de voetbalploeg begon met 0 frank in kas, geen truien, geen ballen en geen terrein maar de schooloverste hielp wel en de zorgen waren voorbij.

Seizoen 1948-1949 met de volgende samenstelling :
Doelwachter : Frans Dockx
Backs : René Proost en August Schilders
Halflijn : Etienne Brackeva, Leon Van Braeken en Piet Denie
Voorlijn: Cor Geerts, Herman Pultau, Karel Baeten, André Van de Casteele en Roger Wouters en reserve : Piet Van de Locht

De thuiswedstrijden werden gepeeld op terrein Rapid. Tegenstanders waren onder andere : St Willebrordus, Stormvogels, Groenenhoek, Frascati, St Aloyius, Oxaco, Bartholomeus , enz...

Na 3 matchen haalde men 1 punt, om dan na een reeks van 21 wedstrijden zonder nederlaag KAMPIOEN te worden!
Dit verslag komt uit "De Meeuw". Deze verslagen zijn opgesteld door "één van de stichters van onze club" Staf Timmermans.